Nam châm có ý nghĩa gì với đời sống?

Có thể nói việc ứng dụng nam châm vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống đã trở nên vô cùng quen thuộc với chúng ta. Dường như chúng đang đóng góp một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu...
Bởi kosiat (12/09/2016)

Đọc thêm 0 Bình luận

MỘT SỐ LOẠI NAM CHÂM PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY

Có thể nói hiện nay việc ứng dụng nam châm vào các lĩnh vực của đời sống sản xuất đã trở nên rất phổ biến. Các sản phẩm nam châm đang đóng góp một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất....
Bởi kosiat (06/09/2016)

Đọc thêm 0 Bình luận

Sale

Không sẵn có

Hết hàng